Hernije i fisura

Bruh, kila ili hernija se često javljaju, pogotovo kod muškaraca. Kila je izbočenje trbušne maramice (peritoneum) kroz otvor na trbušnom zidu u koji kao u neku kesu upadaju trbušni organi. Kilni otvor (prsten) najčešće nastaje na oslabljenom delu trbušnog zida. To su najčešće otvori kroz koje prolaze krvni sudovi i nervi. Sadržaj kilne kese su trbušni organi creva i nekad bešika. Hernija (hernia) može da nastane i na mestu gde je trbušni zid povređen ili sečen u toku operacije.

 

Mesta gde najčešće nastaju kile:

Preponska ili ingvinalna hernija (inguinal hernia) je najčešća i sreće se kod muškaraca u 80 - 90% svih kila trbušnog zida. Kod muškaraca kilna kesa prolazi kroz preponski kanal pored semenog kanala i krvnih sudova koji idu do testisa. Kod žena kroz taj kanal prolaze okrugle materične veze i pored njih može da nastane kila.

Femoralna, bedrena ili kruralna (femoral hernia) kila se javlja mnogo češće kod žena. Nastaje prolaskom kilne kese u preponama kroz otvor na trbušnom zidu kroz koji prolaze krvni sudovi za noge.

Pupčana ili umbolikalna hernija (umbilikal hernia) nastaje na mestu gde su prolazili krvni sudovi pupčane vrpce od majke do bebe u toku njenog života u materici.

Hijatus hernija (hiatus hernia) kod koje želudac pored jednjaka sklizne u grudnu duplju.

Ventralna, abdomonalna hernija ili kila bele linije nastaje po središnjoj liniji trbuha (linea alba ili bela linija). Kila po središnjoj liniji trbuha je najčešće u predelu iznad pupka (epigastrična, epigastric).

 

Kako nastaju hernije?

Neke kile su urođene a neke nastaju tokom života kada se pritisak u trbušnoj duplji poveća. To se dešava na primer prilikom nekog težeg posla, kašlja, kod slobodne tečnosti u trbuh (ascites). Takođe nastaje kod mršavih, oslabelih ljudi, kao i kod debelih.

 

Tegobe kod hernija

Kod kile se oseća pritisak, nelagodnost ili neodređen bol. Ako je kila nastala posle neke povrede onda dominira bol koji se smiruje za nekoliko dana. Obično male kile sa uzanim otvorom pričinjavaju veće tegobe od velikih sa širokim otvorom. Jednom nastala hernija obično ne miruje. Vremenom se povećava i mogu da nastanu komplikacije.

 

Komplikacije kod hernija

Srašćenje kilne kese sa njenim sadržajem. To dovodi do većeg bola, poremećaja kretanja crevnog sadržaja i može doći do uklještenja.

Zapaljenje nastaje zbog poremećaja cirkulacije krvi u ispalim organima, povređivanja prilikom vraćanja kile u trbuh i zbog zastoja crevnog sadržaja. Zbog zapaljenja dolazi do zadebljanja kilne kese i sadržaja u njoj.

Uklještenje ili inkarceracija je najčešća komplikacija. Kod uklještenja dolazi do prestanka prolaza crevnog sadržaja kroz creva koja se nalaze u kilnoj kesi. Tada nastupa ileus i gangrena creva. Kod uklještenja postoji bol najpre difuzan, a zatim je lokalizovan na predeo kile. Stolice i vetrova nema. Bolesnik povraća, ima muku i grčeve u trbuhu. Kasnije povraća sadržaj sa fekalnim mirisom. Stanje se pogoršava i neophodna je hitna hirurška intervencija.

 

Lečenje hernija

Hernije se leče hirurški sem kod bolesnika koji iz nekog razloga ne mogu da se operišu. Kilna kesa se otvori, njen sadržaj vrati u trbušnu duplju, kilna kesa i kilni vrat iseku i postavi mrežica da ojača trbušni zid. Kilu treba operisati na vreme, dok nije postala suviše velika i dok je trbušni zid još očuvan, tako da se njime može zatvoriti otvor kile. Postoji više vrsta hirurškog lečenja hernija. Klasičan pristup, koji se ređe koristi, zatim sve češća implantacija bioaktivnih materijala tzv. mrežica, kao i laparoskopske metode. Koji će od tretmana biti primenjen zavisi od lokalnog nalaza i procene ordnirajućeg hirurga. Konzervativno lečenje je ručno vraćanje kilnog sadržaja u trbuh i nošenje ortopedskih utega (bandaža). Međutim, izlečenje je moguće samo hiruškim putem.

 

Analna Fisura

Analna fisura je ovalna ranica na sluzokoži anusa (završnog dela debelog creva), koja izaziva izuzetno jak bol. Najčešće se nalazi između u delu između anusa i trtične kosti. Na koži pred njom postoji često izraštaj veličine zrna kukuruza - predstražnji nabor.

 

Zašto nastaje?

Smatra se da je glavni uzrok fisure previše stegnut mišić, unutrašnji zatvarač završnog dela debelog creva (to je hipertonija sfinktera). Ta stegnutost mišića dovodi do pucanja sluzokože. Međutim, imaju uticaja i tvrda stolica, kao i hemoroidi. Javlja se podjednako kod oba pola.

 

Koje su tegobe?

Bol je glavni simptom. Počinje sa defekacijom, a smanjuje se posle nje, da bi se ubrzo ponovio, ali žešći i dugotrajniji. Može da traje satima. Bol se upoređuje sa onim koji bi nanela žeravica na ivici čmara. Bolesnici zbog toga odlažu defekaciju po nekoliko dana, što im nanosi još veće tegobe. Krvarenje je sledeći simptom. Nije obilno i pokazuje se kao ružičasta linja duž stolice. Hipertonija sfinktera je uvek prisutna. Sfinkter je stalno u pojačanoj stegnutosti, što bolesnicima pojačava bol.

 

Lečenje

Kod fisura koje su se nedavno pojavile (akutne), može se probati sa mastima sa antizapaljenjskim delovanjem. Njih treba staviti prstom, što neki pacijenti izbegavaju, jer im je bolno ili neprijatno. Čepići nisu efikasni, jer odu dublje u debelo crevo i ne deluju na fisuru. Osim primene masti, neophodno je ishranom, tabletama i unosom veće količine tečnosti, razmekšati stolicu. Nakon defekacije je potrebno sedeti u toploj vodi da bi se sfinkter od toplote razlabavio. Kod hronične fisure neophodno je hirurško lečenje. To je najčešće dilatacija (širenje) sfinktera, koje se sastoji u tome da se u anesteziji razvuče sfinkter polako i nežno do obima četiri prsta. Posle ove intervencije mnoge fisure prolaze. Ekscizija fisure je postupak kojiim se cela fisura sa stranama i dnom iseca iz svog ležišta i dno zašije. Ubrizgavanje kininuretana, dugotrajnog anestetika, ispod fisure održava sfinkter van kontrakcije (olabavljuje ga) dok ranica ne zaraste.

Najnovije na sajtu

Popularno